x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  => Osman Serhat ERKEKLİ
  => Topluca 5 ŞAİR
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Osman Serhat ERKEKLİ
Osman Serhat ERKEKLİ

1955 Ankara'da doğumludur. Sanat hayatı 1970’de, İstanbul'da, Galatasaray Lisesi dergisinde yayınlanan bir şiiriyle başlar. Henüz öğrenciyken bir de şiir kitabı çıkarır: Dizgi Yalnışı Yok (1973). Fahişe ve Genelev Şiirleri (1975)'nden sonra, üç arkadaşıyla birlikte, Düşünen Şiir Akımı (1976) adında bir kitapta şiir anlayışının yorumunu yapar.

Yalnızlığın Yedi Rengi (1976), Gülgün ile Nergis (1977), Osman Serhat'ın Şiir Kitabı (1979), Atatürk Sonsuzlaması (1981), Okşanmamış Günler (1985) şiir kitapları yayınlanır. Düzyazı şiirlerini Yerlere ve Göklere Dair adı altında altı ciltte toplar (1978-1987). Seçme Şiirleri Yoksulluklar (1995) adıyla kitaplaşır.

Gülgün ile Nergis kitabına “1978 Lions Edebiyat Özel Ödülü” verililmiştir. Spor Toto'nun 1981'de Atatürk'ün 100. Doğum Yıldönümü dolayısıyla düzenlediği şiir yarışmasında Atatürk Sonsuzlaması 1. olmuştur.

Şairin, Düşünen Şiirler, Bilgisayar Şiirleri ve Uzak Düşünceler olarak adlandırdığı felsefî şiirleri, 1976-1981 arasında dergimizin sayfalarından okurlarına ulaşmıştır.

* Düşünen Şiirler (Deneme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:6 – Yıl:1 – Eylül 1976, Sf:77
* Düşünen Şiirler (Şiir), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı: 9 – Yıl:1 – Kasım 1976, Sf:133
* Düşünen Şiirler (Şiir), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, ÖZEL SAYI – Yıl:1 - Ocak 1977, Sf:5
* Bilgisayar Şiirleri (Şiir), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:12 – Yıl:2 - Mayıs 1977, Sf:26
* Dolunay Boşluğu (Şiir), Antares Bilim-Kurgu Edebiyat ve Kültür Dergisi, Sayı:11, Mayıs 1977, Sf:6
* Bilgisayar Şiirleri (Şiir), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:16 – Yıl:2 - Eylül 1977, Sf:29
* Düşünen Şiirler (Şiir), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:18 – Yıl:2 - Kasım 1977, Sf:4
* Uzak Düşünceler (1) (Deneme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:20 – Yıl:2 - Ocak 1978, Sf:28
* Uzak Düşünceler (2) (Deneme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:22 – Yıl:2 – Mart 1978, Sf:6
* Uzak Düşünceler (3) (Deneme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:23 – Yıl:3 – Nisan 1978, Sf: 18
* Özdeyişler (Deneme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:42 – Yıl:4 – Aralık 1979, Sf:20
* Evren’in Sağlığı (İnceleme), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:54 – Yıl:5 – Ocak-Şubat 1981, Sf:11
* Sonsuzluk (Makale), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:59 – Yıl:6 – Temmuz 1981, Sf:7 
BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=