x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  DESTEKLEYENLER
  => Dr.Şükran MAMAYHAN
  => Giovanni SCOGNAMILLO
  => Sezar Erkin ERGİN
  => Orhan DURU
  => Zühtü BAYAR
  => Afif YESARİ
  => Nesrin SATAR
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Afif YESARİAfif YESARİ

(1922-1989)

Ünkü romancı Mahmut YESARÎ’nin oğlu olan Afif YESARÎ, 16 Nisan 1922 Elazığ doğumludur. Tiyatro ve sinema oyunculuğu dahil bir çok işe girip çıkmış, , Son Havadis, Hürvatan, Tanin, Dünya gazetelerinde ve Hayat dergisinde magazin, sinema eleştiri yazıları yazmış, 14 kitap yayınlamıştır.
Ortaokulu terk ederek hayata atılmasına rağmen, kendini yetiştirmiş, hatta çeviriler yapmıştır. Mickey Spillane’in yazdığından fazla “Mike Hammer” romanının ülkemizde yayınlanmasının bir nedeni de Afif YESARÎ’nin kaleminden çıkmış olmalarıdır. Hatta bu serinin gerçek seriden daha iyi olduğu söylenmiştir. İki yüz kadar dedektif romanı yazmış, çoğunda da Muzaffer ULUKAYA takma adını kullanmıştır. Kaleme aldığı yerli Mike Hammer romanlarıyla ilgili olarak, Selma MİNE ile yaptığı bir söyleşide:

New York’un sokakları numaralıdır, orijinalde birkaç cadde ve sokak numarasını belledikten sonra, bunları yazmak o kadar zor bir olay değil; önemli olan olayın ve kurgunun kendisidir” demişti.

Gazetecilik dışında zaman zaman aktörlük yapmış; İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda, özel tiyatrolarda ve filmlerde rol almış; radyo oyunları ve skeçler yazmış. İTÜ Televizyonu’nda yayımlanan ilk yerli TV oyununun senaryosunu kaleme almıştır. Düşünce Tiyatrosu adını verdiği tiyatroda diyalogu kaldırıp piyes kahramanının düşüncelerini spikerin ağzından aktarma tekniğini ilk uygulayan oyun yazarı olarak da ün kazanmıştır.X-BİLİNMEYEN BİLİM-KURGU Dergisi yayına başladığında, uçan daireler ile ilgili yapmış olduğu incelemeyi sunarak, dergiye destek vermiştir.

23 Ağustos 1989'da yaşama gözlerini yummuştur. 


* Kutsal Kitaplardan Çağımıza Uçan Daireler (1), (İnceleme) X-BİLİNMEYEN BİLİM-KURGU DERGİSİ, Sayı:10 – Yıl:1 - Mart 1977, Sf:2 

* Kutsal Kitaplardan Çağımıza Uçan Daireler (2), (İnceleme) X-BİLİNMEYEN BİLİM-KURGU DERGİSİ, Sayı:11 – Yıl:1 - Nisan 1977, Sf:2 Afif YESARİ'nin kaleminden X-BİLİNMEYEN BİLİM KURGU DERGİSİ'nde yayınlanan KUTSAL KİTAPLARDAN GÜNÜMÜZE UÇAN DAİRELER tefrikalarının derlemesi de   bu kitapta yer almakta, UFO'ların geçmişten günümüze her zaman Dünya'yı ziyaret ettiklerine değinmektedir. 

X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Derneği (X-BKD) Yay, Dizi:2, İzmir, Eylül 2010,158 sayfa

BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=