x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  DESTEKLEYENLER
  => Dr.Şükran MAMAYHAN
  => Giovanni SCOGNAMILLO
  => Sezar Erkin ERGİN
  => Orhan DURU
  => Zühtü BAYAR
  => Afif YESARİ
  => Nesrin SATAR
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Giovanni SCOGNAMILLO



Giovanni SCOGNAMILLO

İstanbullu bir levanten olan Giovanni SCOGNAMILLO, sinema eleştirmenliğinin ötesinde Türk Sinema Tarihi'ni de kaleme almış bir yazardır. Fantastik Gerçekçilik dalında yayınlamış olduğu kitaplar, bilimkurgu ile karıştırılan bu dalın inceliklerini ortaya koymaktadır. Öte yandan korku edebiyatına da eğilen Scognamillo, bilimkurgu alanında X-Bilinmeyen için maddi-manevi desteğini esirgememiştir. Derginin ilk 9 sayısının A4 normunda ve teksir/ stensil olarak yayınlanmasında, elindeki yabancı dergi örnekleriyle öncü olmuş ve yol göstermiş; yazılarıyla da desteklemiştir.
 
1997 yılında “Nostromo” adıyla yayın hayatına giren ve 4 sayı yayın hayatında kalabilen bilimkurgu dergisinin editörlüğünü üstlenen G.Scognamillo’nun bilimkurgu konusundaki yapıtlarından elde edebildiklerimizi sunuyoruz.

Kendisi ile  Yapılan röportajlar:
* Giovanni SCOGNAMİLLO, X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:2 – Yıl:1 - Mayıs 1976, Sf:14
* Giovanni SCOGNAMİLLO, X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:1 – Ocak 1989, Sf:4
 
*BK ve Türk Sineması: (Araştırma), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:4 – Yıl:1 - Temmuz 1976, Sf:33 
*Verne'in Bir İzleyicisi: Maurice RENARD: (İnceleme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:8 – Yıl:1 – Kasım 1976, Sf:118; ÖZEL SAYI – Yıl:1 - Ocak 1977, Sf:18
*Cyrano de Bergerac:(İnceleme) X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:10 – Yıl:1 - Mart 1977, Sf:16
*Bilim Kurgusal Kargaşalık: (İnceleme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:11 – Yıl:2 - Nisan 1977, Sf:5
*Bilim Kurgu Notları:(İnceleme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:1 – Ocak 1989, Sf:2
*Bilimkurgusal Anılar (Makale), “Umutla Yıldızlara” NOSTROMO, Bilimkurgu, Sayı:1 – Yaz 1997, Sf:22; Say:2 – Sonbahar-Kış 1998, Sf:24; Sayı:3 - İlkbahar-Yaz 1998; Sf:24;
*Bilimkurgu’da Kadın, Cinsellik ve Erotizm (Araştırma), “Umutla Yıldızlara” NOSTROMO, Bilimkurgu, Sayı:2 - Sonbahar-Kış:1998, Sf:40; Sayı: 3 – İlkbahar-Yaz 1998, Sf:38
  

Öyküleri
:
     *Naan:(Öykü) İngilizce’den çeviren: Ayça BİKE, X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:52 – Yıl:5 – Kasım 1980, Sf:28
  
Başyazıları
* Nostromo İle Yola Çıkmak!.. (Başyazı) “Umutla Yıldızlara” NOSTROMO, Bilimkurgu, Sayı:1 – Yaz 1997, Sf:1
* Editörden (Başyazı) “Umutla Yıldızlara” NOSTROMO, Bilimkurgu, Sayı:2 – Sonbahar-Kış 1998, Sf:1
* Editörden (Başyazı), “Umutla Yıldızlara” NOSTROMO, Bilimkurgu, Sayı:3 – İlkbahar-Yaz 1998, Sf:1
* Editörden (Başyazı), “Umutla Yıldızlara” NOSTROMO, Bilimkurgu, Sayı:4 – Sonbahar 1999,Sf:1


BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=