x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  => Levent MOLLAMUSTAFAOĞLU
  => Bülent Uğur BANOĞLU
  => Cengiz ÖZKANTÜRK
  => Cem KILIÇ-Yazar
  => Orhan BAYTAN
  => Ateşhan ÖRS
  => Zafer ÇAĞLARCA
  => Mustafa YELKENLİ
  => Hülya ÇETİNKAYA
  => Osman DİNÇBAŞ
  => Azmi BAHADIR
  => Cumhur BORATAV
  => Pertev DURAL
  => Ahmet Sururi SEZER
  => Hüseyin BAŞYILDIZ
  => İsmet BORATAV
  => Oğuz YILMAZ
  => Verda DOĞULU
  => Yusuf AYTAŞ
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Bülent Uğur BANOĞLUBülent Uğur BANOĞLU

1957 yılında Ankara’da dünyaya gelen Bülent Uğur BANOĞLU; ilk, orta ve lise öğrenimlerini başkentte bitirmiştir. En büyük zevki kitap okumaktır. Havacılıktan hoşlanır ve “kanat” üzerinde çalışmaları vardır. 

80'li yıllarda, Hürriyet ailesine katılmış, Ersin Burak ile birlikte Hürriyet'in Pazar Dergisi ekine  "Alışmış Murtaza" adlı karikatürize tipin bant çizgiromanlarını çizmiştir. Keza "Gol Kralı" başlıklı bir spor çizgiromanının konusunu kaleme almış ve yine Ersin Burak tarafından çizilmiştir.

Öyküleri:
* Sona Koyulan Nokta (Gençler ve Amatörler Arası 1977 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, Kitap Armağanı ), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:22 – Yıl:2 – Mart 1978, Sf: 18
* Uzayın Bittiği Yer (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:24 – Yıl:3 – Mayıs 1978, Sf: 8
* Kısır Döngü, ( 1978 Bilim-Kurgu Şarkı Sözü Yarışması, 2.Ödül) X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:26 – Yıl:3 – Temmuz 1978, Sf: 16
* Babalar ve Çocukları (Gençler ve Amatörler Arası 1978 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, 2.Ödül), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:28 – Yıl:3 – Eylül-Ekim 1978, Sf: 10
* Kıyamet Günü Geldiğinde (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:31 – Yıl:3 – Ocak 1979, Sf: 25
* Deney (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:32 – Yıl:3 – Şubat 1979, Sf: 13
* Elektronistler (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:34 – Yıl:4 – Nisan 1979, Sf: 18
* Kobay (Gençler ve Amatörler Arası 1977 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, 6 Aylık Abonelik Armağanı), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:41 – Yıl:4 – Kasım 1979, Sf: 10
* Hata (Gençler ve Amatörler Arası 1977 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, Kitap Armağanı), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:42 – Yıl:4 – Aralık 1979, Sf:22
* Masallardaki Gibi (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:54 – Yıl:5 – Ocak-Şubat 1981, Sf:30


Kendisini Tanıtıcı Yazılar:
* Yarışma Sonuçları: Bülent Uğur BANOĞLU, (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:26 – Yıl:3 – Temmuz 1978, Sf: 16
* Yazarımızı Tanıyalım: Bülent Uğur BANOĞLU (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:26 – Yıl:3 – Temmuz 1978, Sf:11
  

BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=