x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  => Levent MOLLAMUSTAFAOĞLU
  => Bülent Uğur BANOĞLU
  => Cengiz ÖZKANTÜRK
  => Cem KILIÇ-Yazar
  => Orhan BAYTAN
  => Ateşhan ÖRS
  => Zafer ÇAĞLARCA
  => Mustafa YELKENLİ
  => Hülya ÇETİNKAYA
  => Osman DİNÇBAŞ
  => Azmi BAHADIR
  => Cumhur BORATAV
  => Pertev DURAL
  => Ahmet Sururi SEZER
  => Hüseyin BAŞYILDIZ
  => İsmet BORATAV
  => Oğuz YILMAZ
  => Verda DOĞULU
  => Yusuf AYTAŞ
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Levent MOLLAMUSTAFAOĞLULevent MOLLAMUSTAFAOĞLU

1961 Trabzon doğumludur. İlkokul eğitimi maceralı olmuştur. Çayeli (Rize), İstanbul ve Şarköy (Tekirdağ)’da okumuştur. 

X-Bilinmeyen ile tanıştığı ve yarışmalarına katıldığı sıralarda, İstanbul Anadolu Lisesi yatılı öğrencisidir. 

1972 yılında yazmaya başlamış ve ilk bilimkurgu öykü dizisi, 12 maceralık “Zefir”i 1975 yılında kaleme almıştır. Öykülerinin çoğu, okul gazetesinde yayınlanmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmesi dolayısıyla, yabancı yayınları takip etmesi kolay olmuştur. 

İlerde bilimkurgu öykülerinden oluşan bir kitap veya üzerinde çalışabilirse bir roman yayınlamayı düşünmektedir. 

1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği dalından mezun olur. 1984’de Matematik dalında da lisansüstü yapar ve 1990’da doktorasını verir. 5 yıl imalat endüstrisi alanında, Türkiye’nin en tanınmış firmalarında çalışır. 1991’de Harvard Üniversitesi’ndeki araştırma çalışmalarından sonra 1993-96 arası Boğaziçi Üniversitesi’nde doçent olarak, Endüstri Mühendisliği dalında, “Programlama, Sıralı Modelleme, Simülasyon, İmalat Danışım Sistemleri ve Öncü Simülasyon Sistemleri" üzerinde dersler verir. Araştırma alanları, Paralel ve Yaygın Simülasyon, Veri Analizi, Cisim-Yöneltmeyi Programlama ve İmalatta Kaliteli Güvenlik konularını kapsar.

Halen Hollanda’da NC3A at The Hague’ın Operasyonları Araştırma Bölümü'nde Baş Mühendis olarak çalışmaktadır. Bir çok Lojistik Projenin de danışmanlığını yapmıştır.
 


 
Öyküleri:
* Beyin (Gençler ve Amatörler Arası 1977 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, 2.Ödül), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:16 – Yıl:2 - Eylül 1977, Sf: 18
* Sonsuzluğa Doğru (Gençler ve Amatörler Arası 1977 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, Kitap Armağanı), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:22 – Yıl:2 – Mart 1978, Sf: 27
* Palyaço (Gençler ve Amatörler Arası 1978 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, 1.Ödül), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:28 – Yıl:3 – Eylül-Ekim 1978, Sf:8
* Ücret (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:31 – Yıl:3 – Ocak 1979, Sf:10
* Yalnızlar Gezegeni (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:32 – Yıl:3 – Şubat 1979, Sf:3
* Karar (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:33 – Yıl:3 – Mart 1979, Sf: 23
* Günlük (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:35 – Yıl:4 – Mayıs 1979, Sf: 12
* Organizma (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:38 – Yıl:4 – Ağustos 1979, Sf:5
* İnsan (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:41 – Yıl:4 – Kasım 1979, Sf: 22 * Satılık Arazi (Gençler ve Amatörler Arası 1979 Bilim Kurgu Öykü Yarışması, Kitap Armağanı), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:42 – Yıl:4 – Aralık 1979, Sf:2


Kendisini Tanıtan Yazılar:
* Yarışmacıları Tanıyalım: Levent MOLLAMUSTAFAOĞLU (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:16 – Yıl:2 - Eylül 1977, Sf: 17
* Yazarımızı Tanıyalım: Levent MOLLAMUSTAFAOĞLU (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, Sayı:28 – Yıl:3 – Eylül-Ekim 1978, Sf:9
 


Yayınlanmış Eserleri:
*Mülksüzler. Ursula LeGuinn, Çev: Levent MOLLAMUSTAFAOĞULU, Metis Yayınları, İst. İlk Baskı:1999, 4.Baslı 2008

*Korkunun Bütün Sesleri: Çev: Levent MOLLAMUSTAFAOĞLU ve Sedef ÖZTÜRK İstanbul, 1993. Korkunun Bütün Sesleri, Isaac Asimov ve Robert Heinlein gibi klasiklerle Ray Bradbury, Ballard, Kurt Vonnegut ve Harlan Ellison gibi yenilikçilerin en güzel bilimkurgu öykülerini bir araya getiren öykü kitabı.

*Object-Oriented Programming. With Examples in Borland Pascal, Levent MOLLAMUSTAFAOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi yayınları
 BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=