x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  => Gürses ÖNER-Araş.-İnceleme
  => Erol TULAY-Araş.-İnceleme
  => Turan DURSUN
  => Seytanla Sozlesme
  => Aydın SEZGİNER
  => SAKLAMBAC
  => Servet BÖHÜRLER
  => Günerin ŞENTÜRK
  => Cem KILIÇ-Araştırmacı
  => Fuat BARAN
  => Abdülbaki ARSLAN
  => Hulki CEVİZOĞLU
  => Kazım MİRŞAN
  => Levent URAL
  => Atilla DORSAY
  => Suha ALINCAK
  => TOPLUCA 6 YAZAR
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Cem KILIÇ-Araştırmacı

Cem KILIÇ
(Kimliği)

Yayın Kurulu Üyesi Cem Kılıç'ın araştırma ve incelemeleri:

* Destanlar, Efsaneler, Gerçekler (Araştırma), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:58 – Yıl:6 – Haziran 1981, Sf:16
 
* Türk Mitolojisi (İnceleme), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:60 – Yıl:6 – Ağustos 1981, Sf:14
 
* Maya ve İnkaların Gizemi (Araştırma) X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:61 – Yıl:6 – Eylül 1981, Sf:24
 
* Destanlar, Efsaneler, Masallar, Dönemlerinin B-K Yapıtları olmasın? (Araştırma), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:1 – Ocak 1989, Sf:5; Sayı:2 – Şubat 1989, Sf:5
 
* Herodot Tarihi (İnceleme), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:6 – Haziran 1989, Sf:4

*DESTANLAR: GÖKSEL YARATILAR (Fantastik Gerçekçilik -Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 6 Ekim 2004

*DESTANLAR: MANAS DESTANI (Fantastik Gerçekçilik-Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 13 Ekim 2004*ATLANTİS EFSANESİ
(Fantastik Gerçekçilik - Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 8 Aralık 2004*BİLGİLERDE ATLANTİS EFSANESİ (Fantastik Gerçekçilık - Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 18 Ocak 2005

*300 KEZ TEKRARLANAN KIYAMET (Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 8 Şubat 2005*EFSANELERDE DAĞLAR (Fantastik Gerçekçilik - Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 18 Ekim 2006*İSTANBUL'un İŞGALİ (Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 8 Kasım 2006*KIZILDERİLİ EFSANELERİ (Araştırma) Dostluğa Çağrı Derneği, Seminer, 16 Ekim 2007

Film Tanıtımları:
*Uzay
(Space) - Belgesel, Dostluğa Çağrı Derneği, Kültür Programı

*Mezarlıktaki Ev (Poldergeist I-II),
- Fantastik Film, Dostluğa Çağrı Derneği, Kültür Programı 

*TRON - BK Filmi, Dostluğa Çağrı Derneği, Kültür Programı , 21 Mart 2005

*Küre (Sphere) - BK Filmi, Dostluğa Çağrı Derneği, Kültür Programı ,18 Nisan 2005

*Mr.Rice'ın Sırrı (Mr.Rice's Secret) - Fantastik Film, Dostluğa Çağrı Derneği, Kültür Programı, 9 Mayıs 2004 ÖZGÜN ÖYKÜLERİ - TIKLAYINIZ!


FANTASTİK GERÇEKÇİLİK DİZİSİ:1


Cem KILIÇ'ın kaleminden:
*Göksel yaratılar: İri yatatıklar, devler, Tepegözler,
*Manas destanı:
Büyücülük ve Din, Gılgamış Üzerine.
*Gökten İnen Ateş ve Işık: Işıktan-Ağaçtan-Dolu Tanesinden Türeyenler, Geçmişin Biyolojik Robotları.
*Efsanede Dağlar: Altındağ, Demirdağ.
*Herodot tarihi,
*Kızılderili Efsaneleri,


X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Derneği (X-BKD) Yay
, Dizi:13, İzmir, Eylül 2010


BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=