x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  => Ayça BİKE
  => Gürses ÖNER-Çevirmen
  => Erol TULAY-Çevirmen
  => Oğuz ÖNER
  => Mete OĞUZ
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Erol TULAY-Çevirmen
Erol TULAY

(Kimliği)

Yayın Kurulumuzda yer alan Erol Tulay, dergimize değişik hizmetler vermiş bir arkadaşımızdır. Bu sayfalarda, onun çevirilerine yer veriyoruz.

Diğer Çalışmaları: Tıklayınız!
Araştırma Yazıları: Tıklayınız!

* Cinayet, Faktör: Sonsuzluk (Hans-Peter ANTONOF’dan Öykü), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:12 – Yıl:2 - Mayıs 1977, Sf:19
*
Asırlar Boyunca- Across the Ages
(Vargo Statten’den Roman), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:25 – Yıl:3 – Haziran 1978, Sayı:36 – Yıl:4 – Haziran 1979 arası.
*
Yazı Makinası (Ray BRADBURY’den Uzun Öykü), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi
, Sayı:37 – Yıl:4 – Temmuz 1979, Sayı:38 – Yıl:4 – Ağustos 1979 
*
Öteki
(Philip K. DICK’ten Öykü), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:60 – Yıl:6 – Ağustos 1981, Sf:18
*
İkinci Cennet (Robert SHECKLEY’den Uzun Öykü), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi
, Sayı:4 – Nisan 1989, Sayı:6 – Haziran 1989 arası
* Yılbaşı Armağanı (Öykü, John CHRISTOPHER’dan ), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi
, Sayı:50 – Yıl:5 – Eylül 1980, Sf:30 
*
Mantık Dışı (Preposterous/1954-Fredric BROWN’dan öykü), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Mayıs-Haziran 96, Sayı:3, Sf:1

*
Bir Canavarın Günlüğü (Born of Man and Woman/ 1950 - Richard Matheson’dan öykü), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Eylül-Ekim 96, Sayı:5, Sf:1 
*The Test
(1954 - Richard Matheson) Atılgan Bilim-Kurgu Öyküleri Seçkisi.
*You’ll Never Go Home Again (1951-Clifford D. Simak) Atılgan BilimKurgu Dergisi, Sayı 12)
 

Çeviri Öykü Kitapları:


*ASIRLAR BOYUNCA - ZAMAN MAKİNESİ - 2.CENNET:

“Zaman Yolculuğu” yapılabilir mi? “Zaman Değiştirilebilir” mi?
*Zamanı değiştirirsek, geleceğimiz de değişebilecek midir? 
*Tüm insanlığın zamanını değiştirmeye ne kadar hakkımız, yetkimiz veya gücümüz vardır? (Yukarda adı geçen 3 uzun ve ilginç çeviri öykünün derlemesi)

X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Derneği (X-BKD) Yay, Dizi:9, İzmir, Eylül 2009, 156 sayfa
*BİLİM KURGU ve ÖTESİ

Bilim Kurgu üzerine Araştırma ve İnceleme yazılarının da derlendiği bu kitapta, Erol TULAY'ın çevirdiği birbirinden lirik ve nahif bilim kurgu öyküleri bulacaksınız.
*Cinayet, Faktör Sonsuzluk,
*Öteki
*Yılbaşı Armağanı,
*Mantık Dışı,
*Bir Canavarın Günlüğü,
*Test,
*Asla Dönemezsin,
*Yıbaşı Armağanı

X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Derneği (X-BKD) Yay, Dizi:12, İzmir, Eylül 2010, 96 sayfa
 

BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=