x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  => Selma MİNE
  => Gürses ÖNER
  => Günay TAYLAN
  => Erol TULAY
  => Recai DİNÇER
  => Gökçen TAŞKIRAN
  => Cem KILIÇ
  => Bülent AKKOÇ
  => Fatoş GÜMAN
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Bülent AKKOÇ
Bülent AKKOÇ

*X-BİLİNMEYEN BİLİMKURGU DERNEĞİ (X-BKD) kurucu üyesi

X-Bilinmeyen ailesine 1977 yılında katılan Bülent AKKOÇ, faal bir kişi olarak bilimkurgu konusunda hem araştırma/ incelemelerde bulunmuş; hem de çeşitli bilim kuruluşlarına giderek, dergi adına röportajlar yapmıştır.

Bilimkurguya gönül vermiş bir kişi olarak, Ocak 1980 tarihinde “Göktaşı” adında (A5 normunda) bir teksir dergi yayınına başlamış; ancak 3 sayı (Ocak-Mart-Mayıs) sonra durdurmuştur. Ocak 1989 tarihinde bu kez “Öncü” adıyla (yine A5 normunda) teksir bir aylık dergi yayınına geçmiş, bu da 12 sayı sonunda kapanmıştır. Ocak-Şubat 1996’da “Atılgan” adlı (A4 formunda 32 sf. s-b fotokopi) derginin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu dergi giderek ofset ve dört renk kapaklı olarak Mayıs-Haziran 97’ye kadar 9 sayı sürmüş ve ekonomik zorluklar dolayısıyla yayının durdurmuştur. 

Araştırmaları ve Yaptığı Röportajlar:
* Bilim-Kurgu’da Konu (Araştırma), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:17 – Yıl:2 - Ekim 1977, Sf: 5; Sayı:18 – Yıl:2 - Kasım 1977, Sf: 5; Sayı:19 – Yıl:2 - Aralık 1977, Sf: 5
* İTÜ Bilgisayar Merkezi (Röportaj), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:19 – Yıl:2 - Aralık 1977, Sf: 30; X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:58 – Yıl:6 – Haziran 1981, Sf: 4
* Kandilli Rasathanesi (Röportaj), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:21 – Yıl:2 - Şubat 1978, Sf: 10; Sayı:22 – Yıl:2 – Mart 1978, Sf: 8
* Yeşilköy Meteoroloji İstasyonu (Röportaj), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:23 – Yıl:3 – Nisan 1978, Sf: 16
* Çocuk Romanlarında Bilim-Kurgu (Araştırma), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:35 – Yıl:4 – Mayıs 1979, Sf: 18
* Türkiye’de Bilimkurgu Dergileri (Araştırma), Öncü Bilimkurgu Dergisi, Ocak 1989, Sayı:1, Sf:10
* Bilimkurgu Kitap Listesi (Araştırma), Öncü Bilimkurgu Dergisi, Mart 1989, Sayı:3 ile Aralık 1989, Sayı:12 arası.
* Kıyılarda... (Araştırma), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Ocak-Şubat 96, Sayı:1, Sf:8
* Türkiye’de Bilimkurgu Dergileri (Araştırma), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Mart-Nisan 96, Sf:4
* Bilimkurguda Robotlar, Androidler ve Siborglar (Araştırma), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Mayıs-Haziran 96, Sayı:3, Sf:4
* Bilimkurgu Toplantıları (Duyuru), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Sayı:6 – Kasım-Aralık 96, Sf:14
* Türk Bilimkurgu Edebiyatı (Makale), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Sayı:8 – Mart-Nisan 97, Sf:12
* Uzay Yolu Dizisinde Kullanılan Bilimkurgu Öğeleri Günümüzde Ne Kadar Geçerli (Joseph SCHEPPACH’tan Makale), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Sayı:9 – Mayıs-Haziran 97, Sf:25

Kendisiyle Röportajlar:
 
* İçimizden Biri: Bülent AKKOÇ (Röportaj), Eda ANLI, Çağdaş Sanat BİLİM-KURGU Dergisi, Say:1 – Nisan 1988, Sf:26
* Bir Kültür Fedaisi: Bülent AKKOÇ (Röportaj), Orkun UÇAR, X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:5 – Mayıs 1989, Sf: 4


Öyküleri:
* Arkadaş (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:34 – Yıl:4 – Nisan 1979, Sf: 9
* En Güzel Armağan (Öykü), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:36 – Yıl:4 – Haziran 1979, Sf: 6
* Aşk ve Sevgi (Öykü), Çağdaş Sanat BİLİM-KURGU Dergisi, Sayı:1 – Nisan 1988, Sf:9
* Gerçek Acı (Öykü), Çağdaş Sanat BİLİM-KURGU Dergisi, Sayı:3 – Haziran 1988, Sf:20


Başyazıları ve Söyleşileri:
* Sunuş (Başyazı) Öncü Bilimkurgu Dergisi, Ocak 1989, Sayı:1, Sf:2
* Önsöz (Başyazı), Öncü Bilimkurgu Dergisi, Mart 1989, Sayı:3, Sf:2; Nisan 1989, Sayı:4, Sf:2; Mayıs 1989, Sayı:5, Sf:2; Haziran 1989, Sayı:6, Sf:2; Temmuz 1989, Sayı:7, Sf:2; Ağustos 1989, Sayı:8, Sf:2; Eylül 1989, Sayı:9, Sf:2; Ekim 1989, Sayı:10, Sf:2; Kasım 1989, Sayı:11, Sf:2; Aralık 1989, Sayı:12, sf:2
* Bilimkurgu Toplantıları (Söyleşi), Atılgan Bilimkurgu Dergisi, Mayıs-Haziran 96, Sayı:3, Sf:35
 


BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol