x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  => Selma MİNE
  => Gürses ÖNER
  => Günay TAYLAN
  => Erol TULAY
  => Recai DİNÇER
  => Gökçen TAŞKIRAN
  => Cem KILIÇ
  => Bülent AKKOÇ
  => Fatoş GÜMAN
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Erol TULAY

 

Erol TULAY

*Ankara Temsilcisi

*X-BİLİNMEYEN BİLİMKURGU DERNEĞİ (X-BKD) kurucu üyesi

*X-BKD

1930 Ankara doğumlu Erol TULAY, Gençliğinde atletizm yapmış vegülle atmada milli olmuştur. Masa tenisi oynamış, Çiftler Ankara şampiyonu, Türkiye ikincisi olmuştur. Gülle ile ping-pong topu arasındaki tezat küçükken okuduğu Çocuk Sesi (Flash Gordon makro cosmos) ile Binbir Roman (B. Bradford mikro cosmos) arasında da görülür. Lise sonrası Paris’e gitmiş; ertesi yıl Ankara Üniversitesi Fen fakültesi Y.Kimya Mühendisliği’ne girmiştir. 

Son sınıfında iken, Avrupa’ya staja gitmiş; iki yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür. 1960’da Erzincan’da yedek subaylığını yapmış; 1970’den sonra bir süre NATO’da hizmet vermiş, sonra TRT Ankara Radyosu’nda “Caz Programları” hazırlamıştır. TRT’nin açtığı prodüktör kursu sonucu, Şef Prodüktör olarak kadroya geçmiş ve caz programına ilaveten, 3 yıl süreyle dramatize “Bilimkurgu programları” hazırlamış, müzik örnekleri sunmuştur. Bu çalışmasıyla, TRT’nin ilk "Bilimkurgu Program Yapımcısı" unvanını da kazanmıştır. 2002 yılında emekli olan Erol TULAY evlidir ve 2 oğlu vardır.

Çocukluğunda “Çocuk Sesi” Dergisi’nde tanıştığı çizgi roman “Baytekin” ya da ”Flash Gordon”, onu öylesine etkilemiştir ki; kendi kendine bir dergi çıkarmayı; hatta Edgar Allan POE’nun bir öyküsünü çevirerek orada yayınlamayı denemiştir. Ancak, bir çok bilimkurgu yazarına mihenk taşı olan “
Çağlayan Yayınları”nın 10 kitaplık “Yeni Dünyalardan” dizisi onu da etkilemiştir. Öyle ki, onların orijinal adlarını ve yazarlarını bulma araştırmasına yıllarını vermiştir. 
Yaptığı araştırmalar sonucu, dizideki hemen hemen bütün kitapların orijinlerini tespit etmiştir. Sözgelimi:
*Çıldıran Dünya, "An Earth Gone Mad" (1954- Roger DEE) adlı
*Merih'ten Saldıranlar "The Puppet, Masters" (1951-Robert HEINLEIN) adlı, 
*
Hücum  "What Mad Univers" (1949- Fredric BROWN) adlı ünlü romanların dilimize çevirileridir.
 

Bir ilan sonucu, Ankara’da yayına giren “Antares” ve onun aracılığıyla Selma Mine ve “X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi” ile tanışmış ve kısa sürede yazı ailesine katılmıştır. “Bilim-Kurgu Dünyasından” köşesinde geniş bilgiler aktarırken, zaman zaman ünlü yazarlardan çevirileri ve bu konuda Türkiye’de çıkan kitapların envanteri yayınlanmıştır. 

X-Bilinmeyen’in yayın hayatına son vermesinden sonra, 1996’da çıkan “Atılgan” Bilim-Kurgu Dergisi’ne çeviri yapmıştır. İyi Fransızca bilen Erul TULAY, yerli-yabancı bilimkurgu roman ve öyküleri, müzik eserleri ve filmleri arşivine sahiptir.


Erol TULAY ile Röportajlar 
* Erol TULAY ile Röportaj, X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:6 – Yıl:1 – Eylül 1976, Sf:81
* Erol TULAY (Röportaj), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:2 – Şubat 1989, Sf:4

Müzik – Sinema - Video Tanıtım ve Eleştirileri:
* TV-Radyo-Sinema (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:24 – Yıl:3 – Mayıs 1978, Sf:29
* Bilim-Kurgu ve Pop Müzik (Pierre Giuliani’den Araştırma çevirisi), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:57 – Yıl:6 – Mayıs 1981, Sf:4
* Video Dünyasından (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:1 – Ocak 1989, Sf:5
* Video Dünyasından (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:2 – Şubat 1989, Sf:7
* Sinema Yapıtları (Eleştiri), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:3 – Mart 1989, Sf:4
* Video Dünyasından (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:3 – Mart 1989, Sf7
* Sinema-Video Köşesi (Tanıtım), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:6 – Haziran 1989, Sf:8


Şiirleri
* Değişim (Şiir), X-Bilinmeyen Bilim Kurgu Dergisi, Sayı:8 – Yıl:1 – Kasım 1976, Sf:115; ÖZEL SAYI – Yıl:1 - Ocak 1977, Sf:29


Briç Köşesi
* Briç Köşesi (Oyun), X-Bilinmeyen EVREN Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı:46 – Yıl:5 – Nisan 1980, Sayı:64 – Yıl:6 – Aralık 1981 arası.
 

Çevirileri:

Tıklayınız! 

BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=