x-bilinmeyen.org
x-bilinmeyen.org  
  x-bilinmeyen.tr.gg sitesi hizmetidir
  YAYIN KURULU
  => Selma MİNE
  => Gürses ÖNER
  => Günay TAYLAN
  => Erol TULAY
  => Recai DİNÇER
  => Gökçen TAŞKIRAN
  => Cem KILIÇ
  => Bülent AKKOÇ
  => Fatoş GÜMAN
  DESTEKLEYENLER
  ÖYKÜ YAZARLARI
  ARAŞTIRMA-İNCELEME-KÖŞE YAZARLARI
  ŞAİRLER
  ÇEVİRMENLER
  ÇİZERLER
  DERGİLER
  İletişim
Cem KILIÇCem KILIÇ

*X-BİLİNMEYEN BİLİM-KURGU Dergisi 1989 Yayın Yönetmeni

*X-BİLİNMEYEN BİLİMKURGU DERNEĞİ (X-BKD) kurucu üyesi 

*2007'den itibaren X-BKD Başkanı.

*
www.x-bilinmeyen.net sitesi  yayın kurulu başkanı.


1956 yılında doğan Cem Kılıç, ilköğrenimini İzmir’de Lise öğretimini İstanbul’da tamamlamış ve Sosyal Bilimci olarak Anadolu Üniversitesi’den mezun olmuştur. 1981 yılında bankacı olarak çalışma hayatına atılmış ve 2002 yılında, yönetim kademesinden emekli olmuştur. Evli ve 3 kız babasıdır.

Küçük yaşta, uzayla ilgili kurduğu düşlerini ve tasarımlarını, kardeşlerine öyküler halinde anlatarak, bilimkurgunun engin dünyasına girmiştir. Eniştesinin armağan ettiği Jules Verne’in “80 Günde Devrialem”, “Denizler Altında 20000 Fersah” adlı çocuk kitapları ise, kendisini yazın dünyasına davet etmiştir.

1977 yılında tanıştığı “X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi” kanalıyla, Türkiye’de yapılan çalışmalar ile tanışmıştır. Yazar Selma Mine’nin de teşvikiyle, düşlerini ve tasarımlarını yazıya dökerek, kısa öyküler kaleme almış; mitoslar, destanlar üzerine incelemeler yapmış ve böylece derginin yayın ailesine katılmıştır. X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi’in 1989 yılında tekrar yayın hayatına girmesi aşamasında, derginin Yayın Yönetmenliğini üstlenmiştir. Çalışmaları, derginin yayın hayatına son vermesine kadar devam etmiştir. 

Bilimkurgu ve korku edebiyatı konularında 
Türkiye’de yayınlanmış kitaplar, dergiler, çizgi romanlar, maskotlar, ... filmler (video, CD, DVD)’den oluşmuş, zengin bir arşive sahiptir. Öykü yazmaya devam etmektedir.

Uzun süre hayalinde olan eski fan kulübunün resmiyet kazanması fikri, önayak olduğu 
X-BİLİNMEYEN BİLİMKURGU DERNEĞİ (X-BKD)’nin 2006 yılında resmen kurulması ile sonuçlanmıştır. 2006-2007 döneminde Genel sekreterliği yürütmüş olup, 2007'den beri derneğin başkanıdır

Ayrıca Spiritüel ve Parapsikolojik çalışmalar da yapmış bulunan Cem KILIÇ, destanlar, mitoslar üzerindeki özel merakını, bu tür araştırmalara yönlendirmiştir. Bu amaçla hizmet veren ve 2009'da adı RUHSAL ve ZİHİNSEL AYDINLANMA DERNEĞİ (RUZAD) olarak değiştirilen DOSTLUĞA ÇAĞRI DERNEĞİ'nin de 1990'dan itibaren yönetim ve denetim kurullarında rol almış, hem çeşitli konferanslar vermiş hem de fantastik-bilim kurgu ağırlıklı film gösterimlerinde bulunmuştur. 2005 yılından beri derneğin Genel Sekreterliğini yürütmektedir. 

Özgün Öyküleri: TIKLAYINIZ!

Araştırma ve İnceleme Yazıları: TIKLAYINIZ! 

 

 

BİLİMSEL FANTEZİ  
  Bilimsel Fantezi: (İty. Fanta-scienza) (Kıs. B-F) Bilim-kurgu sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ancak, kuramsal konuları içine alması bakımından, bilim-kurgunun alt başlıklarını oluşturması daha doğrudur. Uzay maceraları, fantastik gerçekçilik, efsaneler/mitoloji, dünyanın sonu/kıyamet, gelecek/ütopyalar, parapsikoloji.. konularında yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserlerdir.  
Reklam  
   
BİLİM KURGU  
  Bilim-Kurgu: (İng. Science-Fiction, Alm. Anticipation) (Kıs. B-K) Geçmişte, günümüzde veya gelecekte, teknolojinin ve bilimsel gerçeklerin, araştırma, buluş ve kuramların ışığında yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler; bunları bütünleyen desenler, resimler, besteler, kostümler, dekorlar, araçlar/aygıtlar/uzay gemileri/, yaratık/kent/ülke/dünya formları ile başlı başına bir sanayi oluşturmuştur. Her hangi bir yapıtın kurgusunda veya bir bölümde bilimsel bir açıklama/dayanak varsa, bilim-kurgu eseridir; eğer herhangi bir kurama (teoriye) dayanıyorsa, bilimsel fantezi’dir; hiçbir bilimsel dayanağı ve kuramı yoksa, fantezi’dir.

Bilim-kurgu’da ana konular ve alt başlıklar:
*Bilgisayarlar ve sibernetik yapılar, (B-K)
*Buluşlar ve topluma etkisi, (B-K)
*Cinsellik ve tabular, (B-K)
*Çevrecilik, iklimbilim ve biyolojik çeşitlilik, (B-K)
*Dünyanın sonu, felâketler, kıyamet günü, (B-F)
*Efsaneler ve mitoloji, (B-F)
*Galaktik imparatorluklar (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Gelecek ve alternatif tarihler, (B-F)
*İç uzay (innerspace) ve ruhbilimsel olgular, (B-K)
*Kayıp ve paralel evrenler, (B-F)
*Kentler ve değişik kültürler, (B-K)
*Robotlar ve insansılar, (B-K)
*Sapkınlar (mutanlar) ve ortak-yaşamlar (symbiotes), (B-K)
*Teknoloji ve buluşlar, (B-K)
*Telepati, telekinezi, parapsikoloji, ESP, (B-F)
*Uzay keşifleri ve kolonileşme, (B-F)
*Ütopyalar ve geleceğin toplumları, (B-F)
*Yıldız gemileri ve uzay yolculukları (Space Opera = Uzay Maceraları), (B-F)
*Zaman ve sonsuz boyutları, (B-F)

Paralel Evrenler: (İng. Paralel Universes) Koşut evrenler. Birbirinden küçük zaman ve mekân farklarıyla ayrılan; temelde birbirinin benzeri, sonsuz evrenler. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
FANTASTİK EDEBİYAT  
  Fantezi Edebiyatı: (Fantasia) Genelde büyü, sihir, cin, peri öyküleri tarzında, masalsı bir anlatımda sunulan metafizik öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur. (Yüzüklerin Efendisi, Herry Potter, vb...)

Fantastik Gerçekçilik: (Fr. Realisme Fantastique) Dünya uygarlığının, dünya dışı bir kaynaktan geldiği konusuna eğilen ve geçmişten gelen kaynakları, kutsal metinleri ve arkeolojik bulguları inceleyerek, bu savı ispatlamaya çalışan yazın türü. (Erich von Daniken’in eserleri, vb..). Bu konuda yazılan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.
 
METAFİZİK - PARAPSİKOLOJİ - SPİRİTÜALİZM  
  Metafizik: Fizikötesi. Beş duyu ile algılanamayan ve henüz laboratuvarlarda incelenemeyen, deneysel hâle gelmemiş her tür fizikötesi, fantastik ve spritüel konu. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, fantezi edebiyatını oluşturur.

Parapsikoloji: (Yunanca) Para: Ötesinde; Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruhbilim ötesi, Nefes bilgisi ötesi” anlamına gelir. Fizikötesinin laboratuvarda yapılan deneysel bölümünü oluşturur. Telepati (duru-görü, duru-işiti), telekinezi (uzaktan hareket ettirme), hipnoz, ekminezi (uyutarak geçmiş yaşamları irdeleme), levitasyon (yerçekimine karşı koyma), tayy-i mekân (farklı yerlerde görünme), ESP (zihinsel yolculuk), re-enkarnasyon (yeniden doğum),.. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.

Psikoloji: (Yunanca) Psyce: Ruh, nefes; Logos: Söz, bilgi, bilim; sözcüklerinden türetilmiş bir birleşik kelime olup, “Ruh Bilgisi, Ruhbilim, Nefes bilgisi” anlamına gelir. Bilimsel çalışmaların ve öğretinin dalıdır. Bu konuda yazılmış öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının konuları arasındadır.

Spritüalizm: (Latince) Spiro: Nefes, ruh; sözcüğünden türetilmiştir. 19.yy.dan itibaren, akıl yoluyla değil de, deneysel yolla ruhun etkilerinin araştırılmasına Psikoloji (Psyco-logos: Ruhbilim) denilince; ruh, öz ve cevher üzerinde çalışan grupların tercih ettikleri bir kelime olmuştur. Bütün evrenin, Yüce/Tanrısal bir soluk olduğu kabul edilir; yaşam bu müthiş kudretin soluması/ işlevidir.
 
ÜTOPYALAR:  
  Ütopya: (Yunanca) İyi ülke veya Olmayan ülke anlamında bir birleşik sözcüktür. Olağanüstü bir toplumun gerçekdışı kurgusunu anlatan öyküler, romanlar, senaryolar, vb. dramatize eserler, bilim-kurgu edebiyatının bilimsel-fantezi dalına girer.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=